קטע:רש"י על משלי כב יא

"אוהב טהר לב חן שפתיו" - מי ששפתיו חן

"רעהו מלך" - הקב"ה אוהבו ומחבבו