פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כב י

"גרש לץ" - יצר הרע