קטע:רש"י על משלי כב טז

"עושק דל להרבות לו" - עושר

"נותן לעשיר" - סוף שנותן ממונו לעו"ג העשירים ואך למחסור הוא בא