פתיחת התפריט הראשי

"חנוך לנער" - לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע גם כי יזקין לא יסור ממנה