קטע:רש"י על משלי כב ד

"עקב ענוה" - בשביל הענוה יראת ה' באה ד"א ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה