קטע:רש"י על משלי כב ב

"עושה כולם ה'" - כשעני אומר לעשיר פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה' הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה עשיר