קטע:רש"י על משלי כא כט

"העז איש רשע בפניו" - הרשע מראה עזותו בשעת כעסו

"בפניו" - מל' אף