קטע:רש"י על משלי כא כח

"ואיש שומע" - שקבל מה שכתוב בתורה לא תענה ברעך וגו' (שמות כ)

"לנצח" - תמיד