קטע:רש"י על משלי כא יט

"טוב שבת בארץ מדבר" - גם זה על סלוק השכינה נאמר