קטע:רש"י על משלי כא יד

"מתן בסתר" - צדקה

"ושוחד בחק" - אף זו צדקה יכפה אף חמה עזה