קטע:רש"י על משלי כא יב

"משכיל צדיק" - צדיקו של עולם הוא הקב"ה נותן לב להכרית בית רשע כגון זכר עמלק