קטע:רש"י על משלי כא טז

"אדם תועה מדרך השכל" - פורש מן התורה

"בקהל רפאים" - בעדת גיהנם