קטע:רש"י על משלי כא ט

"ובית חבר" - שנכנס לבית חבירו לדבר עם אשתו ומדרש אגדה ניבא שסוף השכינה להסתלק מעל ישראל שהם כאשת מדינים

"ובית חבר" - בית שמחברים בו רעים להקב"ה כגון דמות שהעמיד מנשה בהיכל ה'