קטע:רש"י על משלי כא ו

"פועל אוצרות" - להרבות הון בלשון שקר

"הבל נדף וגו'" - מוקשי (ס"א מבקשי) מות הם לו