קטע:רש"י על משלי כא ד

"רום עינים" - גסות הרוח

"ורחב לב" - חפץ למלאות תאות לבו הוא ניר של רשעים חרישותם ומחשבותם הוא חטאתם