קטע:רש"י על משלי י לב

"שפתי צדיק ידעון רצון" - יודעי' לרצות ולפייס את בוראם ויודעים לרצות את הבריות ולהטיל שלום ביניהם