פתיחת התפריט הראשי

"כשחוק לכסיל עשות זמה" - עצת חטאים

"וחכמה" - כשחוק

"לאיש תבונה" - כלו' קלה היא בעיניו לעשות