קטע:רש"י על משלי י כא

"שפתי צדיק ירעו רבים וגו'" - שרבים אוכלים בזכותו ובתפלתו