פתיחת התפריט הראשי

"קורץ עין יתן עצבת" - זה המסית אדם בקריצותיו לרעה