קטע:רש"י על משלי י י

"קורץ עין יתן עצבת" - זה המסית אדם בקריצותיו לרעה