פתיחת התפריט הראשי

"ומעקש דרכיו יודע" - ישבר ויתיסר כמו ויודע בהם את אנשי סוכות (שופטים ח)