קטע:רש"י על משלי י ו

"ופי רשעים יכסה חמס" - החמס יכסה על פיהם ויהרגם