קטע:רש"י על משלי יח כג

"תחנונים ידבר רש" - דרך זה בכך ודרך זה בכך למדך דרך ארץ שאע"פ שעשיר יענה עזות הרש ידבר תחנונים וכן הענין הרב לתלמיד