קטע:רש"י על משלי יח יא

"וכחומה נשגבה" - עשרו לו בחדרי משכיתו מפני שהבית נרצף ברצפת אבנים הסוככים על הארץ קרוי אבן משכית