קטע:רש"י על משלי יח טז

"מתן אדם ירחיב" - כפשוטו ומדרשו בנותני צדקה מדבר שמרחיב לו חלקו לע"ל וגם בחייו לפני גדולים ינחנו ואומרים עליו שהוא חשוב