קטע:רש"י על משלי יח ט

"גם מתרפה במלאכתו" - פורש מן התורה והוא ת"ח

"לבעל משחית" - לשטן