קטע:רש"י על משלי יח ו

"שפתי כסיל יבואו בריב" - כל דבריו באים בלשון תגרה

"ופיו למהלומות יקרא" - קורא ליסורין להביאם עליו