קטע:רש"י על משלי יח ד

"דברי פי איש" - כל איש שבמקרא ל' גבור גדול בגבורה הוא

"מקור חכמה" - כנחל נובע וכמים עמוקים