קטע:רש"י על משלי יח ב

"כי אם בהתגלות לבו" - כל אחד בגלוי לבו הוא חפץ לגלות מה שבלבו

"ועם קלון" - תבוא חרפה מי שבוחר בקלון וניאוף חרפה היא לו