קטע:רש"י על משלי יז כז

"חושך אמריו" - מי שהוא יודע דעת אינו מרבה בדברים

"יקר רוח" - מונע דברים איש תבונה