פתיחת התפריט הראשי

"שוחד מחק רשע יקח" - הקב"ה מקבל דברי הכנעה ופיוס מחק הרשעי' כלומר בסתר בינו לבינם

"להטות ארחות משפט" - להפוך דינו מרעה לטובה