פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי יז כב

"לב שמח ייטיב גהה" - כשהאדם שמח בחלקו פניו מאירין