פתיחת התפריט הראשי

"אך מרי יבקש רע" - כלומר מי שכל דבריו מרי וסרבנות הוא יבקש רע תמיד