רש"י על משלי יז יא

"אך מרי יבקש רע" - כלומר מי שכל דבריו מרי וסרבנות הוא יבקש רע תמיד