קטע:רש"י על משלי יז ט

"מכסה פשע מבקש אהבה" - אם יחטא איש לאיש וזה מכסה עליו ואיננו מזכיר לו חטאתו ואינו מראה לו פנים זועמות גורם לו שיאהב אותו

"ושונה בדבר" - שנוטר איבה ומזכירו כך וכך עשית לי מיד

"מפריד אלוף" - אז מפריד ממנו אלופו של עולם שהוא הקב"ה שהזהירו לא תקום ולא תטור (ויקרא י"ט)