קטע:רש"י על משלי יד לד

"צדקה תרומם גוי" - ישראל

"וחסד לאומים חטאת" - שהיו נוטלי' מזה ונותנים לזה