פתיחת התפריט הראשי

"צדקה תרומם גוי" - ישראל

"וחסד לאומים חטאת" - שהיו נוטלי' מזה ונותנים לזה