פתיחת התפריט הראשי

"בלב נבון תנוח חכמה" - תשכון ותשקוט בנחת לשון מנוחה ומרגוע

"ובקרב כסילים תודע" - מעט חכמה שבלבו מכריזה איסתרא בלגינא קיש קיש קריא