פתיחת התפריט הראשי

"וחסה במותו צדיק" - כשימות הוא בטוח שיבא לגן עדן