קטע:רש"י על משלי יד לב

"וחסה במותו צדיק" - כשימות הוא בטוח שיבא לגן עדן