קטע:רש"י על משלי יד כח

"ברב עם" - שהצבור זכאים הדרת הקב"ה הוא

"ובאפס לאום" - כשאינם דבקים בו

"מחתת רזון" - חסרון רזנותו הוא כביכול נותן מכבודו לאלהי נכר ומשליט את האומות על בניו