קטע:רש"י על משלי יד כד

(משלי יד כד): "עטרת חכמים עשרם" - שהם עשירים בתורה.

"ואולת כסילים אולת" - קלקלתן של כסילים היא האולת, שנתעצל מן החכמה.