פתיחת התפריט הראשי

"בכל עצב" - בכל יגיע מלאכה יהיה ריוח אבל דברי הבל אך למחסור