קטע:רש"י על משלי יד יב

"יש דרך ישר לפני איש" - עובר עבירה ואומר אין בה עבירה.

דבר אחר:

"יש דרך ישר לפני איש" - דרך עצל ישרה היא בעיני עשו, שהוא (בראשית כה): "איש שדה", "ואחריתה וגו'".