קטע:רש"י על משלי יד יא

"בית רשעים" - בית ארם - "ישמד".