קטע:רש"י על משלי יד טו

"פתי יאמין" - לדבריהם (של עשו), וניסת אחריהם.

דבר אחר:

"פתי יאמין" - לאנשי רכיל.

"וערום יבין לאשורו" - לפסיעותיו, כלומר יצפה מלריב וימתין עד יִוָּדַע [ייוודע] לו אל נכון.