קטע:רש"י על משלי יד ח

"חכמת ערום" - מי שהוא חכם, "הבין דרכו" - לפלס אורחותיו.

"ואולת כסילים" היא "המרמה" שבלבם, סופה שמביאתם לידי טפשות.