פתיחת התפריט הראשי

"ויפיח כזבים" - ותמיד מדבר כזב עד שקר