קטע:רש"י על משלי יד ג

"בפי אויל חוטר גאוה" - מקל של גאוה כגון פרעה שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה)

"תשמורם" - כמו תשמרם תשמור את החכמים