רש"י על משלי יד א

"חכמות נשים בנתה ביתה" - חכמות נקוד פתח שאינו שם דבר אלא החכמות שבנשים בונות את בתיהם שמתקיימות על ידיהן כמו אשתו של און בן פלת כמו שמפורש בפרק חלק

"ואולת" - ואשה שוטה

"בידיה תהרסנו" - תהרס ביתה זו אשתו של קרח