קטע:רש"י על משלי יג יא

"הון מהבל ימעט" - עושה גרסתו חבילות חבילות ימעט שישתכח ממנו מעט מעט