קטע:רש"י על משלי יג ז

"יש מתעשר ואין כל" - מראה עצמו עשיר ד"א יש אדם שהוא מתעשר בסופו ואין לו כלום בתחילתו ויש שהוא בא לידי עניות מממון גדול ד"א מתעשר בגזל עניים וסוף אין לו כלום

"ויש מתרושש" - ע"י שפיזר ונתן לאביונים והון רב מוכן לו