קטע:רש"י על משלי יג ה

"דבר שקר ישנא צדיק" - הצדיק שונא דבר שקר אבל הרשע מקבלו

"יבאיש ויחפיר" - את הבריות בכך