קטע:רש"י על משלי יג א

"בן חכם מוסר אב" - מקרא קצר הוא בן חכם שואל ואוהב מוסר אב וי"א בשביל מוסר האב הוא חכם

"ולץ" - לא שמע גערה שאינו מקבל תוכחות